De Kracht van Cyclisch Leven 

 

Dit omvat meerdere cursusreeksen en healingsessies en -trajecten die elk op zich “De Kracht van Cyclisch Leven©” via een andere weg belichten en laten ervaren.

Vier Vrouwen in elke vrouw©

cursus voor vrouwen

In deze reeks maak je kennis met de vier fasen in onze maandstonden cyclus en hoe deze verbonden zijn met de maanfasen, de seizoenen, de vier vrouwelijke levensfasen en vier vrouwelijke archetypes.
Vertrekkende vanuit het vrouwelijke fysieke, vanuit onze biologie worden de daarmee verweven cyclische velden van gevoelens, denken, spiritualiteit en seksualiteit zichtbaar. Zij tonen zich als vier archetypes, vier vrouwen. Verder maken we contact met onze voormoederlijn, de vrouwelijke geschiedenis en ons grootste prehistorische erfgoed. Jezelf met dit alles verbinden geeft je steun en vervulling in je leven.

Het leven in overeenstemming met onze vrouwencyclus en de natuurlijke loop van de seizoenen en de maan, was vroeger een natuurlijk gegeven en werd doorgegeven van moeder naar dochter. In de patriarchale, Westerse maatschappij is deze kennis grotendeels verstopt geraakt. Het is nodig dat vrouwen zich deze diepe wijsheid weer herinneren en zich eigen maken, zodat we terug gedragen kunnen worden door onze eigen vrouwelijke oerkracht.

In vijf dagdelen gaan we, via woord en beeld doorheen vier maanfasen, vier fasen in de maandstondencyclus, vier seizoenen, vier levensfasen, vier archetypes. De reeks wordt ingeleid door de voorstelling van het spel “Vier Vrouwen in elke vrouw”© en de film ‘Moon inside you’ (Nederlands ondertiteld).
Het 3 dimensionele mandala spel, door mezelf ontworpen en gerealiseerd, ondersteunt de hele reeks als visuele leidraad.

 

Geschenken van het Vruchtbare Veld en de cyclus van Creatiekracht©

cursus voor vrouwen

Via meditatieve voeloefeningen brengen we het innerlijke Vruchtbare Veld binnen de eigen CreatieKracht cyclus in kaart. Het Vruchtbare Veld en de cyclus van CreatieKracht is nauw verbonden met de maandstondencyclus die we hebben of hadden. Deze cyclus heeft vier fasen, gekleurd zoals de seizoenen met telkens poorten van voelbare verandering. Via begeleide meditatie stappen we deze wereld van innerlijke seizoenen binnen om zo een dieper contact te maken met deze innerlijke krachtbron.

Woorden, kleuren en vormen nadien op papier gezet geven een blijvende her-innering aan deze herverbinding. Via delen met elkaar wordt ieders ervaring rijker.
Oefeningen en inzichten worden aangereikt om onbalans te herstellen en alles beter te laten stromen.
Inzicht in het eigen proces, in de eigen stroming geeft vertrouwen en steun. Zo wordt de CreatieKracht Cyclus© een bruikbare leidraad in je leven ongeacht in welke levensfase je je als vrouw bevindt.

Groeigroep waarmee er maandelijks wordt samengekomen

 

Healing van je cyclus van Creatiekracht©

healingconsult – healingtraject

Via visualisatie contact maken met deze krachten.

In individuele sessies, ter healing en verdieping van je verbinding.  Als je ernaar verlangt om thuis te komen in je bekken.

Maantent voor meisjes

Kindermeisjes bloeien open tot jonge meisjes, tot jonge vrouwen.

Een veranderend lichaam en een zich zacht of duidelijk aankondigende cyclus laten zich voelen. Dit brengt bijzondere gevoelens en vragen met zich mee. Het spel van ‘Vier Vrouwen in elke vrouw’ brengt verhalen van oud en nieuw weten, rond vrouwenlichaam en vrouwenwijsheid, rond de maandstondencyclus en de maancyclus, rond ontluikende seksualiteit en allerlei ‘vrouw zijn’.

Al spelend, wandelen we zo samen de wereld van het cyclisch vrouw zijn binnen. Het brengt verbondenheid met jezelf als ontluikende vrouw en vandaar met alle vrouwen. Via creativiteit worden de dingen zichtbaarder en tastbaarder. Daarnaast is er ook tijd en ruimte om vragen en ideeën met elkaar te delen in veiligheid en respect voor jezelf en de anderen.

Maantent, Donkere Maan, Rode Tent bijeenkomsten zijn sinds zeer oude tijden en vanuit alle cultuurgebieden, dagen of momenten waarop vrouwen samenkomen tijdens hun maandstonden of in herinnering hiervan, om te rusten, te delen, te helen en te dromen. Ook waren het de ‘inwijdingsruimtes’ voor jonge meisjes, inwijding in de wereld van hun ‘soortgenoten’, de vrouwen.

Bewust Cyclisch Leven©

Voor allen een leidraad voor het vieren van de 8 JaarRitueelfeesten

Op mijn zoektocht naar grotere verbinding met de natuur en het leven zelf, kwam ik zo’n 25 jaar geleden met de jaarrituelen in contact. Na enkele mooie ervaringen en veel onderzoekswerk startte ik in 2004 met het uitwerken en begeleiden van de verschillende jaarrituelen. Deze vonden gedurende meer dan 10 jaar plaats binnen vzw Vroede Vrouwe en later binnen vzw VrouwenBron. Nu verbind ik me met deze natuurlijke krachtige kantelmomenten vooral via het opmaken van een klein huisaltaar in combinatie met een persoonlijk ritueel.

Rituelen brengen stilstaan bij deze momenten. Het brengt bewustwording rond de kracht van cyclisch leven en van onze verbondenheid met alles in het multiversum.
Dit bewust in de ervaring gaan en onderzoek op vele vlakken en over vele jaren maakt dat ik in deze cursus vanuit een verscheidenheid van levenswerelden de 8 feesten benader om zo de basisenergie en de symboliek van ieder van hen te bespreken. Ook komen de verschillende benamingen en hun oorsprong, evenals mogelijke ritueelvormen, altaaraankledingen en bijpassende spijs en drank aanbod.

Gedurende 4 samenkomsten doorlopen we de jaarcyclus van de zon, van de seizoenen in verbinding met de maan en de levenscyclus van alles.

1 november: Samhain-Allerheiligen-Allerzielen-Halloween
21 december: Winterzonnewende-Kerst & Nieuwjaar-Yule-Midwinter
1 februari: Imbolc – Maria Lichtmis
21 maart: Lente equinox-Pasen-
1 mei: Beltane – Pinksteren – Meiboomvieringen
21 juni: Zomerzonnewende-St. Jan-Midzomer
15 augustus: Lammas-Maria Hemelvaart – Lugnasadh
21 september: Herfst equinox-St. Joris-Herfst dag en nacht evening