De Kracht van Cyclisch Leven

Dit omvat meerdere cursusreeksen en healingsessies en -trajecten die elk op zich “De Kracht van Cyclisch Leven©” via een andere weg belichten en laten ervaren.

Vier Vrouwen in elke vrouw©

cursus voor vrouwen

In deze reeks maak je kennis met de vier fasen in onze maandstonden cyclus en hoe deze verbonden zijn met de maanfasen, de seizoenen, de vier vrouwelijke levensfasen en vier vrouwelijke archetypes.
Vertrekkende vanuit het vrouwelijke fysieke, vanuit onze biologie worden de daarmee verweven cyclische velden van gevoelens, denken, spiritualiteit en seksualiteit zichtbaar. Zij tonen zich als vier archetypes, vier vrouwen. Verder maken we contact met onze voormoederlijn, de vrouwelijke geschiedenis en ons grootste prehistorische erfgoed. Jezelf met dit alles verbinden geeft je steun en vervulling in je leven.

Het leven in overeenstemming met onze vrouwencyclus en de natuurlijke loop van de seizoenen en de maan, was vroeger een natuurlijk gegeven en werd doorgegeven van moeder naar dochter. In de patriarchale, Westerse maatschappij is deze kennis grotendeels verstopt geraakt. Het is nodig dat vrouwen zich deze diepe wijsheid weer herinneren en zich eigen maken, zodat we terug gedragen kunnen worden door onze eigen vrouwelijke oerkracht.

In vijf dagdelen gaan we, via woord en beeld doorheen vier maanfasen, vier fasen in de maandstondencyclus, vier seizoenen, vier levensfasen, vier archetypes. De reeks wordt ingeleid door de voorstelling van het spel “Vier Vrouwen in elke vrouw”© en de film ‘Moon inside you’ (Nederlands ondertiteld).
Het 3 dimensionele mandala spel, door mezelf ontworpen en gerealiseerd, ondersteunt de hele reeks als visuele leidraad.

Geschenken van het Vruchtbare Veld en de cyclus van Creatiekracht©

cursus voor vrouwen

Via meditatieve voeloefeningen brengen we het innerlijke Vruchtbare Veld binnen de eigen CreatieKracht cyclus in kaart. Het Vruchtbare Veld en de cyclus van CreatieKracht is nauw verbonden met de maandstondencyclus die we hebben of hadden. Deze cyclus heeft vier fasen, gekleurd zoals de seizoenen met telkens poorten van voelbare verandering. Via begeleide meditatie stappen we deze wereld van innerlijke seizoenen binnen om zo een dieper contact te maken met deze innerlijke krachtbron.

Woorden, kleuren en vormen nadien op papier gezet geven een blijvende her-innering aan deze herverbinding. Via delen met elkaar wordt ieders ervaring rijker.
Oefeningen en inzichten worden aangereikt om onbalans te herstellen en alles beter te laten stromen.
Inzicht in het eigen proces, in de eigen stroming geeft vertrouwen en steun. Zo wordt de CreatieKracht Cyclus© een bruikbare leidraad in je leven ongeacht in welke levensfase je je als vrouw bevindt.

Groeigroep waarmee er maandelijks wordt samengekomen

Healing van je cyclus van Creatiekracht©

healingconsult – healingtraject

Via visualisatie contact maken met deze krachten.

In individuele sessies, ter healing en verdieping van je verbinding.  Als je ernaar verlangt om thuis te komen in je bekken.

Maantent voor meisjes

Kindermeisjes bloeien open tot jonge meisjes, tot jonge vrouwen.

Een veranderend lichaam en een zich zacht of duidelijk aankondigende cyclus laten zich voelen. Dit brengt bijzondere gevoelens en vragen met zich mee. Het spel van ‘Vier Vrouwen in elke vrouw’ brengt verhalen van oud en nieuw weten, rond vrouwenlichaam en vrouwenwijsheid, rond de maandstondencyclus en de maancyclus, rond ontluikende seksualiteit en allerlei ‘vrouw zijn’.

Al spelend, wandelen we zo samen de wereld van het cyclisch vrouw zijn binnen. Het brengt verbondenheid met jezelf als ontluikende vrouw en vandaar met alle vrouwen. Via creativiteit worden de dingen zichtbaarder en tastbaarder. Daarnaast is er ook tijd en ruimte om vragen en ideeën met elkaar te delen in veiligheid en respect voor jezelf en de anderen.

Maantent, Donkere Maan, Rode Tent bijeenkomsten zijn sinds zeer oude tijden en vanuit alle cultuurgebieden, dagen of momenten waarop vrouwen samenkomen tijdens hun maandstonden of in herinnering hiervan, om te rusten, te delen, te helen en te dromen. Ook waren het de ‘inwijdingsruimtes’ voor jonge meisjes, inwijding in de wereld van hun ‘soortgenoten’, de vrouwen.

Bewust Cyclisch Leven het jaar rond©

Cyclisch leven is de ()orsprong van Groeiend Zijn

Van Jaarrituelen vieren naar Bewust Cyclisch Leven het jaar rond

Wat ooit een cursus was rond de jaarfeesten vanuit een zoeken naar oorspronkelijke vormen en achtergronden, werd dit een pad van verdieping in wat een jaar, als deel van deze aarde, ons telkens weer brengt.
Het was en is een pad van telkens een volgende sluier verwijderen om me steeds meer deel te weten van de natuur. Om de energieën van aarde, maan, zon en sterren door mij te voelen stromen. Om de krachten van de elementen in mij te voelen. Om telkens beter voelend te begrijpen wat ‘bezieling in alles’ is.

Het bracht mij dichter bij hoe onze voorouders dit hebben ervaren en zij erin en ermee leefden. Hoe de wereld voor hen magisch was en zij deel uitmaakten van dit wonderlijke veld. Hoe ons dit over millennia ‘dankzij’ onze intellectuele ‘evolutie’ en godsdienst revolutie is ontnomen. Hoe onze voorouder-verbinding hier in onze ‘beschaafde wereld’ is weggenomen en vervangen door heiligen en engelen, weg van persoonlijke en fysieke verbinding. Hoe wij hebben geleerd om niet te verbinden met ons lichaam, met het fysieke. Hoe we het ‘verfoeilijke vlees ‘ en al haar processen moesten leren overstijgen om bij het spirituele, het goede doel, te komen.

Hoe wij leerden te heersen over de aarde en al haar andere wezens, waardoor wij loskwamen van de aarde: het goede pad voor godsdienst en intellect ….maar een verweesde mensheid achterlatend; want los van onze Moeder, ontworteld uit haar zijn…

Maar zie, voel, weet dat …

Voor het eren van de god
er de goden waren
Voor het eren van de goden
er de godinnen waren
Voor het eren van de godinnen                                                         Wij de voormoeders eerde
Wij de krachten in de natuur eerde                                                  en wij zo de Grote Kosmische Moeder eerde                                Wij het wonderlijke leven in het Grote Vruchtbare Veld vierden verbonden met alles
deel van alles

Deze cursus is een uitnodiging om een levendige verbindings-ervaring in te gaan vanuit diep luisteren naar de natuur en je  open te stellen voor wat er door de Aarde Moeder en haar wezens wordt verteld. Zo komt er bewustwording rond de kracht van cyclisch leven en van onze verbondenheid met alles in het multiversum. Het is opnieuw verbinden met onze verre en minder verre voorouders en met het natuurlijke cyclische leven dat zo belangrijk  voor hen was en van waaruit zij uitnodigen om te verbinden met de plek waar we nu wonen. We bekijken de ritueelfeesten en bijhorende gebruiken vanuit de veranderende energieën in de verschillende jaargetijden en vanuit de wijde wereld. Het is een uitnodiging om opnieuw te verbinden met de oorspronkelijke vrouwelijke archetypen, de oorspronkelijke vrouwelijke laag van creatie en kracht.

Naast het bespreken van de vele feesten die er elk jaargetijde wereldwijd worden gevierd en hun onderliggende dragende energieën en symbolen, overlopen we ook mogelijke rituelen, spijs en drank en het creëren van seizoentafels.

De inleidende sessie kan altijd gevolgd worden/aangevraagd worden. Elk van de 8 andere sessies worden telkens in de laatste maand voor het begin van de desbetreffende fase gegeven. Zo is de energie van het komende seizoen al een beetje voelbaar.

Moge het een pad vormen naar een natuurverbonden bewustzijn en naar innerlijke zorg voor de kracht van cyclisch leven, waarin het vieren van de jaarfeesten deugddoende ankerpunten worden.

Op mijn zoektocht naar grotere verbinding met de natuur en het leven zelf, kwam ik zo’n 25 jaar geleden met de jaarrituelen in contact. Na enkele mooie ervaringen en veel onderzoekswerk startte ik in 2004 met het uitwerken en begeleiden van de 8 jaarrituelen en het creëren van hun bijhorende seizoentafels. Dat mocht ik meer dan 10 jaar binnen vzw Vroede Vrouwe en later binnen vzw VrouwenBron, doen. In 2020 werd ik uitgenodigd om over deze ritueelfeesten op een nieuwe manier te delen.

Daaruit is deze online-cursus ontstaan. Het brengt mij nog steeds een verdere verdieping in deze organische cyclische beweging die in het leven en in alles aanwezig is. Het war en is eveneens een extra uitnodiging om telkens mijn klein huisaltaar, een seizoenstafel, te creëren en een ritueel rond de jaarfeest-momenten te vieren.

Het is een reeks van 9 online sessies van ieder +/- 2u verspreid over een jaar. Je krijgt een uitgebreide cursus in pdf vorm per mail toegestuurd. Er is een Whatsapp groep voor het delen van ideeën en vragen.

Je kan op elk moment van het jaar aansluiten. De data voor de seizoens sessies staan vast. De inleidende sessie wordt op aanvraag gegeven. Het is noodzakelijk om eerst deze inleidende sessie te volgen om dan bij één van de volgende sessies te kunnen aansluiten. 

De sessies zijn telkens op zaterdagnamiddag van 14u tot 16u te volgen.                                          

2023

Wintertijd: deel 2: Winterwende – Kerst & Nieuwjaar – Yule – Midwinter: zaterdag 25 november

2024                                                                                                                                                                                                                                     Lentetijd: deel 1: Imbolc – Maria Lichtmis: zaterdag 20 januari 

Lentetijd: deel 2: Lente Viering – Pasen:  zaterdag 2 maart