Creatieve Wijsheid

Baarmoedertjes in wol en vilt

Baarmoeders met eileiders en eierstokken en vagina. Ze zijn met veel liefde, zorg en aandacht handgemaakt.

Deze baarmoedertjes zijn er gekomen om in eerste instantie meisjes en vrouwen vertrouwd te maken met hun onzichtbare schatkamer. Door ze ook van een vagina te voorzien kan ik laten zien hoe de baarmoederhals vaginaal voelbaar is en hoe het onmogelijk is dat er vanuit de vagina bvb een tampon in je buik zou terechtkomen.

Door de gebruikte materialen is ze zeer zacht en aaibaar.

 

Het is zo bijzonder en krachtig wat je maakt en ze wordt alleen maar krachtiger
door alle vrouwen die zich ermee verbinden”

Het is al 2 jaar een krachtig symbool in mijn werk.
Na een eerste ongemakkelijkheid volgt er vaak een gezellig knuffelend vasthouden als ‘praatstok’ in een cirkel.
Zoveel vrouwen hebben hiermee al hun basis gevonden in zichzelf.
Sommige slapen ermee als ze hun maandstonden hebben. Dan haalt ze de pijn weg, zeggen ze

Grote dank voor het maken van deze prachtige baarmoeder. Het verrijkt mijn werk enorm om vrouwen in contact te brengen met hun baarmoeder, hun basis, bron en centrum

Baarmoeders in fimo

Ook deze baarmoeders zijn aangenaam om vast te houden.

Ze geven de vorm van de baarmoeder en de baarmoederhals exacter weer. Ook de grootte en het gewicht kloppen van de
gemiddelde grootte van de baarmoeder op de verschillende momenten in de menstruatiecyclus en in een vrouwenleven.

In verschillende formaten:

klein = na menstruatie
groot = begin menstruatie
klein 2 = postmenopauze

Schrijfsels vanuit mijn vrouw zijn

Halloween verzuchtingen en Heksen Eerherstel

“Het is erg om te merken dat de heksenverbranding, één van de pijnlijkste herinneringen uit de Europese (vrouwen)geschiedenis, is toegevoegd aan de viering van Halloween, een oud Keltisch ritueelfeest. Nochtans werden deze terechtstellingen al in de 17de eeuw als een grote vergissing gezien en als behorend tot de heksenwaan beschreven.
Bij de opvoering van deze terechtstelling als spektakel wordt vergeten dat deze heksen, echte vrouwen, kinderen en mannen waren. Dat zij onze voormoeders, voorouders waren. Zij werden vanuit goed gevoede angst, valselijk beticht van het veroorzaken van allerlei onheil. Zo werden zij gemaakt tot de belichaming van het kwaad. Het waren echter vaak oudere vrouwen met een lange dienst aan de gemeenschap als vroedvrouw, kruidengenezeres en wijze toveresse. Niet verwonderlijk want het occulte, het magische, het geloof in het bovennatuurlijke maakte toen in alle opzichten deel uit van het leven.
De kristallisering van een ‘heks’ in het beeld van een lelijk, angstaanjagend oud wijf is deels een beeldvorming door Breughel en een nasleep van deze heksenwaan. Want etymologisch gezien verwijst het woord ‘heks’, naar een wijze oude vrouwe en niet naar deze karikatuur.
Deze heksenkarikatuur aan Halloween koppelen is niet moeilijk. Halloween valt in een tijd van mist, diepe duisternis en lange schaduwen waarin ook eigen angsten en schaduwkanten gemakkelijk vorm kunnen krijgen. Zo werd de heks nog maar eens, maar nu als heksenpop, onverdiend, de verpersoonlijking van het onbegrijpelijke in en buiten onszelf. Haar als dusdanig ook nog opnieuw op de brandstapel terechtstellen past dan weer helemaal niet bij Halloween. Grote vuren maken om de duisternis te verdrijven, om de zonnewarmte te herinneren, om samen te komen voor de grootste kou iedereen naar binnen stuurt, wel.
Dit jaargetijde nodigt ook uit om stil te staan bij sterven, in haar vele vormen. Bijvoorbeeld het laten sterven van die dingen die ons tot ballast zijn zoals slechte gewoonten, schaduw kantjes, angsten. Deze symbolisch, in de vorm van een briefje of een stuk hout, ter transformatie aan het vuur offeren, maakt prachtige vuren en brengt extra warmte en licht voor iedereen.
Zo kan de heksenwaan getransformeerd worden in een eerherstel van alle heksen. Halloween wordt dan een feest om zeker ook onze voormoeders, voorouders die stierven als heksen, elk jaar te gedenken in de hoop dat wij als mensheid eindelijk zulke veroordelingen en terechtstellingen kunnen stoppen en voorkomen.”

Bovenstaande tekst schreef ik in 2010.
In 2011 volgde onderstaand gedicht en bijhorende tekening (de namen op pagina 2 & 3 komen van de wikipedia pagina:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenlijst_Vlaanderen)

Dit gedicht bied ik graag aan als een gratis download.
Een warme uitnodiging om dit weten te verspreiden.

Want zoals Sinead O’Connor zegt in Famine:

And if there ever is gonna be healing
There has to be remembering
And then grieving
So that there then can be forgiving
There has to be knowledge and understanding

Ria Beyens
november 2010 & 2019

Voor alle vrouwen, mannen en kinderen, over heel de wereld en in alle tijden, die door oneerlijke betichtingen en stigmatiseringen werden/worden omgebracht, buiten gezet, opgesloten en gefolterd.

Voornamelijk een Europees verschijnsel van na de Middeleeuwen. In Vlaanderen 16de & 17de eeuw met als zwaartepunt 1580 – 1620.
Laatste gedocumenteerde heksenverbranding in Vlaanderen: 1684 in Sinaai. Laatste in Europa: begin 18de eeuw in Polen.

In Vlaanderen zijn min. 250 gedocumenteerde terechtstellingen: meestal verbrandingen, levend of na wurging
+ zij die stierven tijdens het proces en de folteringen
+ zij die zelfmoord pleegden
+ zij die verbannen werden uit de stad, uit de streek, uit het land
+ X aantal verdwenen dossiers
+ de gevolgen van de angst…niemand was zeker; jong of oud, marginaal of juist heel inpassend in de maatschappij… alles kon altijd verdacht worden gemaakt.

In Europa gaat het over een 100.000 processen met een 50.000 terechtstellingen tussen 1450 en 1750.
Heks: hagatisse: haga= wijze tisse= Idisse= oude vrouw cfr. hag (Engels) Hexe Häxe = Zwitserland

Bibliografie
Het gevecht met de duivel; Fernand Vanhemelryck, Davidsfonds 1999
Heksenprocessen in de Nederlanden;Fernand Vanhemelryck, Davidsfonds 1982
HeksenWaan; Robin Briggs, Agora 2000
Witches and Pagans, Max Dashu
Vrouwen op den besem en derghelijck gesphoock, Renilde Vervoort

Herdenkingstekst op een kerkhofkaart

Voor alle
Vrouwen
Vroedvrouwen & Bakers
Herboristen
Genezeressen
Vrouwen die konden lezen en schrijven
Vrouwen en mannen met bijzondere gaven
Die als “Heksen” oneerlijk zijn terecht gesteld
Die in kerkers en op brandstapels zijn gestorven
Dat Zij in ere mogen hersteld worden
En zo eindelijk in Vrede mogen rusten

Ria Beyens
1 november 2010