Samen op weg

Consulten en begeleiding

Elk consult, elke begeleiding zie ik als een verbindende samenwerking.

Elk consult is samenwerken en daar heb je verbinding voor nodig. Verbinding en samenwerking komt er onder andere door in vertrouwen te openen. Openen: voor jou om te delen wat je roert, wat je bezighoudt, wat je zoekt…
voor mij om je vraag, je queeste, je pijn, je knoop waarlijk te horen, in te voelen en te zien.

De ruimte die ik fysiek en energetisch voorbereid voor jouw komst zie ik als een baarmoederruimte, een veilige, omhullende en voedende ruimte. Hierbinnen kan de verbindende samenwerking tot stand komen.

Ik zie mezelf metaforisch als een tijdelijke placenta, als een catalysator tussen jou en je eigen helend, voedend en dragend vermogen, tussen jou en de Grote Moeder, de Bron of welk beeld dan ook dat voor je werkt.

De placenta is er in je voorgeboortelijke tijd als een fysieke verbinding met je geboortemoeder. Zij zorgt voor de mogelijkheid van je voortbestaan tot je geboorte. Zij ‘luistert ‘ al die tijd naar wat je nodig hebt en vraagt dit bij je moeder.
Het is een zeer actieve zorgende verbinding tussen jou en je moeder. Daarnaast is zij ook jouw omhulling en bescherming. Zij vormt de veilige ruimte waarbinnen jij kan groeien om helemaal
jezelf te worden.

Een consult kan dan ook vele vormen aannemen.
Van in stilte gedragen worden tot een diep transformerend gesprek.

Door diep te luisteren naar wat wordt gezegd en niet gezegd. Door in te voelen wat er zich nu bij jou aandient, wat zich toont, wat verandering wenst, wat er nodig …
Soms is er een kleine of grote ‘geboorte’, soms is er eerst een kortere of langere ‘arbeid’ nodig.

Vroedvrouw ben ik …
en groeiend in mijn Vroede (Wijze) Vrouwe zijn;
Werk ik als achterwaarster als ik waarneem achter het eerst zichtbare, het eerst hoorbare.
Werk ik als lybbestre als ik de levenskracht energie, de helende aarde energie laat stromen.
Werk ik als herboriste als ik de krachten van de planten, in welke vorm dan ook, aanspreek.

Ritueelbegeleiding

Rituelen – overgangsrituelen

Elk ritueel eert, viert eigenlijk een overgang.
Elk ritueel is zo een overgangsritueel.
Een overgang van seizoen naar seizoen, van jaar naar jaar, van levensjaar naar levensjaar, van maanfase naar maanfase, van levensfase naar levensfase…

Bijzondere momenten in ons leven vragen om stil te staan bij het leven zelf. Door deze overgangen ritueel te vieren, maken we hen zichtbaarder en eren we het leven. Zo werd al in de oudste tijden ‘geboren worden’ en ‘sterven’ met rituele zorg omhuld.

Rood als vertegenwoordiging van het levensbloed, vaak in de vorm van rode oker, had en heeft in deze en andere overgangsrituelen een belangrijke plaats. Het eren van dit bloed, pulserend in ons aanwezig gedurende ons hele leven, is de oorsprong van elk r’tueel*.

Een bijzondere plaats binnen de overgangsrituelen zijn specifieke vrouwenrituelen. Zij zijn direct verbonden met het levensbloed. Minstens twee momenten in een vrouwenleven worden sinds de oudste oudheid wereldwijd gevierd: de eerste menstruatie met het Menarche ritueel en de laatste menstruatie, de overgang, met het Matrone ritueel.

Het Menarche ritueel is een ritueel van verwelkoming in het zusterschap van cyclische, vruchtbare vrouwen.
Het Matrone ritueel viert onder andere de overgang van fysieke vruchtbaarheid naar spirituele vruchtbaarheid, naar wijsheid.

*Ritueel komt van het Sanskriet: R’tu
R’tu is menstrueel
R’tu is de wortel van ritme
Ri is geboorte
Ri is de wortel van rood.

Menarche en Matrone ritueel

In de schoot van VrouwenBron vzw startte ik op de erfgoeddag in 2016 met een Menarche-ritueel en een Matrone ritueel project.

Het Menarche-ritueel is een dankritueel voor de eerste en alle volgende maandstonden en het mogelijke geboortebloed:
het is het “Welkom in het Zusterschap van de cyclische vrouwen”© project. Hierbij worden alle vrouwen uitgenodigd om hun ‘hand-tekening’ in rode oker op een katoenen doek te plaatsen. Zo verbinden zij zich met de kracht van hun levengevende bloed en met elke vrouw die menstrueert of menstrueerde. Rode oker staat sinds millennia symbool voor Levensbloed, het bloed dat vrouwen bloeden tijdens hun maandstonden en bij de geboorte geven. Het Rode Levensbloed dankzij hetwelke ieder mens leeft.

Het Matrone Ritueel nodigt vrouwen na hun menopauze uit om in de zetel van hun wijsheid plaats te nemen. Daar ontvangen zij eerbetoon voor hun gaven.

Beide rituelen zijn klein en misschien juist daarom zo diep rakend en ontroerend mooi.
Dit Menarche en Matrone ritueel breng ik graag naar jouw festival, beurs, vrouwencirkel of vrouwenhappening.
Aanvraag via contactformulier.

Ode aan een lied

Een rituele draad die mijn vrouwenwerk verbindt

Sinds zeer vele jaren sluit ik de vrouwencirkels af met het ‘Sisters on a journey’ lied. Een lied dat ik in november 1987 voor het eerst hoorde op het ‘First International Homebirth Conference’ in Londen. Daar werd onder andere dit lied voorgezongen door ‘Mothersong’, een groep moeders en vroedvrouwen uit Californië, waarna een volle zaal vroedvrouwen van over heel de wereld aansloot. Een krachtige, energie gevende, verwarmende ervaring.
Het cassetje met onder andere dit nummer op, heeft dan ook jarenlang mijn vaak nachtelijke ritten naar een nieuwe geboorte begeleid.
Het doosje heb ik nog, de cassette is ooit zoek geraakt. Maar dit lied draag ik voor altijd in me mee.

We are sisters on a journey
Shining in the sun
Shining through the darkest night
The healing has begun, begun
The healing has begun

We are sisters on a journey
Singing now as one
Remembering the ancient ones
The women and the wisdom
The women and the wisdom

Geboorte, huwelijk, verjaardag, scheiding, ...

Rituelen op bijzondere momenten in ons leven helpen om te verdiepen, te verbinden en levensgebeurtenissen een plaats te geven. Soms wil je deze rituelen een heel eigen invulling geven, weg van alle traditie. Of je wil juist extra invulling aan een traditie geven.
Ik begeleid jou, jullie graag in het vormgeven en indien gewenst, het begeleiden van het ritueel.
Aanvraag via contactformulier en/of telefonisch.

Jaarritueelfeesten

Elk kalenderjaar wandelt ons door de seizoenen. Elk van de 4 seizoenen wordt geopend door een ritueelfeest, op het seizoens-middelpunt, seizoenskantelpunt vieren we het tweede feest.
Het vieren van deze 8 feesten met een ritueel verbindt ons met het eeuwig cyclische. Het helpt ons bewust cyclisch te leven. Alles keert weer, telkens anders, maar met dezelfde krachten.
In de cursus ‘Bewust Cyclisch Leven het jaar rond’© wandel ik graag met jou door deze ritueelfeesten en zoveel meer. Zie onder aanbod > Kracht Cyclisch Leven en onderaan deze pagina > ‘Bewust Cyclisch Leven het jaar rond’©

De jaarfeest-vieringen die ik (meestal) bij mij thuis organiseer, hebben het via creatieve weg verbinden met de seizoensenergieën als centraal punt. Het maken van dingen, het toepassen van oude ’technieken’, verbindt ons met onze voorouders en met het leven zoals het zich ontvouwt. Het in groep en in volle aandacht en met bewuste intentie het seizoen vorm geven en jouw wensen en verlangens in die natuurlijke vorm verbinden, is een krachtig gebeuren. De vieringen vinden plaats van 14u tot +/-17u30 op zaterdag of zondag rond volgende data: 1 november,  21 december, 1 februari, 21 maart, 1 mei, 21 juni, begin augustus, 21 september…. afhankelijk van hoe en wanneer de energie van het komende feest zich laat voelen. Kom je graag eens voelen wat dit jou kan brengen? Bel me gerust voor meer info. Ria 0478 44 74 59

Reisbegeleiding naar Malta

Sinds 2004 is er een bijzonder verbinding met Malta voor mij.
We vierden dat jaar onze 20ste huwelijksverjaardag en besloten een korte reis te maken. Malta trok mij omdat ik gelezen had over haar oeroude tempels en in de februari maand waarin we zouden reizen, was het daar alleszins warmer dan hier thuis. Mijn poging om een reis te boeken liep op een sisser uit, wegens allemaal veel te duur. Het verbaasde mij zelf hoe diep de teleurstelling voor mij was dat we niet naar daar konden gaan. De tempels, het land trok mij dus meer dan ik zelf door had gehad. Groot was de vreugde dan ook toen de volgende dag Herwig, mijn man zaliger, thuis kwam met tickets voor een mooi verblijf in Malta. Het werd de eerste van vele reizen. Ook hij hield van Malta. Hij reisde nog 3 keer mee.
Zijn jullie een vriendinnengroep die graag samen reizen, willen gaan voor een unieke ervaring? Contacteer mij gerust. Ik begeleid jullie met veel passie & plezier naar deze prachtige eilanden.
Gemengde groepen zijn zeker ook mogelijk. Wetende dat het accent van deze reis op het herverbinden met het vrouwelijke en de OerMoeder ligt.

Malta en Gozo

Malta & Gozo zijn twee unieke eilanden in het midden van de Middellandse zee. Deze kleine eilanden getuigen via hun vele bovengrondse en ondergrondse tempels en hun beelden van de oude geschiedenis, de geschiedenis geschreven in beelden en symbolentaal, de prehistorie. Deze tempels zijn ouder dan de grote Egyptische pyramiden en Stonehenge.
In de vele millennia die volgden zijn deze eilanden overspoeld door talloze culturen. Met als resultaat een Maltese samenleving die een mooie mix is van verschillende culturen geworteld in hun bijzondere verleden. Zo is Maltees, een Arabische taal doorspekt met Engels en geschreven in onze letters. Gelukkig voor ons, is Engels een overal aanwezige tweede taal.

Een vrouwenreis naar de tempeleilanden en jouw innerlijke tempel

Op Malta en Gozo vertellen de oude tempels en vrouwenbeelden een andere geschiedenis, een ander mensen verhaal, een vrouw gedragen verhaal. Een verhaal van evenwaardigheid en zorg, van vrede en helende kracht, van vreugdevol geven en ontvangen, van gedragen en gevoed worden, van het eren van de eeuwige cycli.

Ik nodig je graag uit in dit krachtige veld van vrouwelijk zijn, vol symbolen van de Grote Moeder, de MoederGodin.
Door tijd te besteden aan het bezoeken, het aanschouwen en ervaren van deze tempels, hun beelden en de natuur, verbinden we ons voelend met de symbooltaal van deze voormoeders en hun land. De symbolen worden helderder en maken terug verbinding met ons innerlijk weten, ons innerlijk wezen.
De zo herboren inzichten ontvouwen zich nog meer tijdens het delen van onze ervaringen in helende cirkels.

Graag begeleid ik jullie op deze eilanden en op dit pad naar meer vrouwelijk gewaarzijn, vrouwelijke bewustwording en verbinding.